PL EN
ORIGINAL PAPER
ISSUES OF THE SELECTION OF VEHICLES FOR TASKS IN COMPANIES
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
SLW 2019;50(1):107-117
 
ABSTRACT
The selection of vehicles for tasks in transport and logistics companies is an important factor affecting the effective functioning of these enterprises on the market. The article describes decision problems of the selection of vehicles for tasks in transport and logistics companies taking into account the designation of vehicle routes, while minimizing their number and taking into account their type. The aim of the work is to present and analyze the problem of selecting vehicles for tasks on the example of transport and logistics companies. Transport and logistics companies in transport systems were presented and transport organization models were described. Then, the main sources of transport needs and factors shaping the demand for transport were presented.
 
REFERENCES (17)
1.
Izdebski, M., & Jacyna, M. (2013). Wybrane aspekty zastosowania algorytmu genetycznego do rozwiązywania problemu przydziału zadań do zasobów w przedsiębiorstwie transportowym. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 97
 
2.
Izdebski, M. (2018). Modelowanie i analiza problemów decyzyjnych przydziału pojazdów do zadań w zagadnieniach transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
3.
Jacyna, M. (2009). Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydaw. Politechnika Warszawska, Warsaw
 
4.
Jakubowska, A., & Piechocka, K. (2015). W poszukiwaniu optymalnej trasy–Wybrane algorytmy w zastosowaniu do problemu komiwojażera (In search of the optimal route selected algorithms applicable to the traveling salesman problem). Journal of Translogistics, 2015, 7-23.
 
5.
Jóźwiak, A. (2017). Aplication of kohonens network in Logistics. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, 258-271.
 
6.
Jóźwiak, A., & Betkier, I. (2018). Ocena działania miejskiego systemu transportowego Carsharing w modelu Free-Floating w Warszawie. Systemy Logistyczne Wojsk, (48), 99-115.
 
7.
Jóźwiak, A., Guciewski, Ł., & Misztal, A. (2018). Metoda rozmieszczenia infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w miejskim transporcie zbiorowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 78.
 
8.
Jóźwiak, A., & Świderski, A. (2017). Algorytmy sztucznej inteligencji w logistyce. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 117.
 
9.
Jóźwiak, A., Zelkowski, J., & Świderski, A. (2018). Modeling quality assessment of the supply chains. Logistics and Transport, 40, 25-34.
 
10.
Kalbarczyk-Guzek, E., & Jóźwiak, A. (2018). Decyzje taktyczne firm w zakresie ustalania warunków dystrybucji towarów. Systemy Logistyczne Wojsk, (49), 112-123.
 
11.
Mindur, M. (2005). Wzajemne relacje między gospodarką a transportem. LogForum, 1(1), 1-12.
 
12.
Pyza, D., & Miętus, M. (2017). Organizacja przewozu ładunków transportem drogowym z uwzględnieniem różnych technologii przewozowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 117.
 
13.
Świderski, A., Jóźwiak, A., & Jachimowski, R. Operational quality measures of vehicles applied for the transport services evaluation using artificial intelligence methods. Maintenance and reliability. ISSN, 1507-2711. 20 (2):2920299
 
14.
Urbanyi-Popiołek, I. (2013). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
 
15.
Waśniewski, T. R., & Ślaski, P. (2018). Modelowanie procesu identyfikowalności wyrobów za pomocą technologii RFID. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5.
 
16.
Zelkowski, J., Gontarczyk, M., Kijek, M., & Jóźwiak, A. (2016). Modelowanie procesów logistycznych–wprowadzenie do problematyki podobieństwa procesów. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top