PL EN
ORIGINAL PAPER
RISK INCREASE AS A DETERMINANT OF THE PURPOSE OF INTRODUCING INNOVATIONS IN LOGISTIC
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
SLW 2020;52(1):29-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The success and development of a company depends on many economic, social and technical factors, etc. To achieve it, the companies follow the latest trends in logistics and supply chain management and implement them accordingly. In recent years, certain phenomena have been observed that reverse the current trends of mass introduction of innovative solutions in logistics. The observed, dynamic changes in the environment have a direct or indirect impact on the increased risks in business activities - including logistics - causing that companies often pay more attention to the implemented strategies in terms of increased business risk.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (25)
1.
BEREŹNICKI, J. Statek zgubił kontenery z cennym Ładunkiem. Miał trafić do firm w Polsce. money.pl. (dostęp: 03.01.2019).
 
2.
Cecelak, J. (2013). Outsourcing jako źródło rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 18.
 
3.
CHRISTOPHER, M. (2016). Logistics & supply chain management. Pearson UK.
 
4.
CIESIELSKA, D. (2009), Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy. Pobrano: http://www.e-finanse.com/artyk.... (dostęp: 02.05.2017).
 
5.
DAVIES. R., Shattering body blow’ as Honda plans to close Swindon factory. The Guardian. (18.02.2019). Fabryki z Chin myślą o przeprowadzce do Polski, https://businessinsider.com.pl... (06.05.2020).
 
6.
GUS. Pobrano: http://stat.gov.pl/metainforma.... (dostęp: 02.05.2017).
 
7.
KACZMAREK, T., (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa: Diffin, s. 259-260.
 
8.
Koncepcja Just in Time. Pobrano: http://lean-management.pl/just... (02.05.2017).
 
9.
LUBCZAŃSKI M., Brexit uderzy w motoryzację w Europie. Na celowniku Honda, Toyota i JLR, autokult.pl,(dostęp: 02.2019).
 
10.
MAŁKUS, T., POLIS, P., (2017), Outsourcing. https://mfiles.pl/pl/index.php.... (29.04.2017).
 
11.
Manufacturing labor costs per hour for China, Vietnam, Mexico from 2016 to 2020, https://www.statista.com/stati....
 
12.
MUDAMBI, R., & VENZIN, M. (2010). The strategic nexus of offshoring and outsourcing decisions. Journal of Management Studies, 47(8), 1510-1533.
 
13.
MUKHERJEE, A. S. (2008). The Spider's Strategy: Creating Networks to Avert Crisis, Create Change, and Really Get Ahead. FT Press.
 
14.
PIGUŁA, E. (2016). Zarządzanie ryzykiem w procesach logistycznych w: R. Jadczak, P. Ledman (red.), Zarządzanie ryzykiem w logistyce i finansach, s. 42. Łódź: Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
 
15.
SHEFFI, Y. (2007). The resilient enterprise: overcoming vulnerability for competitive advantage. Zone Books.
 
16.
SPIELER G., Gap warehouse fire shows cost of lean supply chains, https://www.supplychaindive.co.... (06.09.2016).
 
17.
SPIELER G., The hidden costs of warehouse fires, https://www.supplychaindive.co... (14.09.2016).
 
18.
SZYMONIK, A. (2014). Ryzyko w systemach logistycznych w: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1193, z. 58, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 128.
 
19.
TYLŻANOWSKI, R. (2013). Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach w: B. Kryk, T. Wiśniewski (red.), Zarządzanie i marketing tom – 1, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 34/2013, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 292.
 
20.
TYLŻANOWSKI, R. (2013). Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach w: Zarządzanie i marketing tom – 1, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 34/2013, Szczecin, s. 292.
 
21.
WATERS, D. (2011). Supply chain risk management: vulnerability and resilience in logistics. Kogan Page Publishers.
 
22.
WATERS, D., (2007) Supply Chain Risk Management Vulnerability and Resilience in Logistics, Great Britain: MPG Books Ltd, s. 62-63.
 
23.
WOMACK, J, JONES, D., ROOS, D. (1991). The Machine that Changed the World. New York: Rawson Associates, s. 11-14.
 
24.
ZELKOWSKI, J., GÓRNIKIEWICZ, M., & GONTARCZYK, M. (2019). Zarządzanie ryzykiem w logistyce w warunkach różnic kulturowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5 (CD)), 783-793.
 
25.
ZSIDISIN, G. A. (2003). A grounded definition of supply risk. Journal of purchasing and supply management, 9(5-6), 217-224.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top