PL EN
ORIGINAL PAPER
THE POSSIBILITIES OF MODERNIZATION OF LAND FORCES' ARMAMENT SYSTEMS IN TERMS OF LOGISTIC REQUIREMENTS
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Bezpieczeństwa i Obronności
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
SLW 2020;52(1):19-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the basic conditions for conducting modernization works on weapon systems used in the land forces. The time, reliability, and functional parameters of equipment used in the opposing party's armies were adopted as the criterion of modernization. In this process, the conditions related to the effectiveness of modernization work are understood as obtaining benefits concerning the expenditures. Special attention in the modernization process was paid to modernization resulting from the reliability function of the improved system and its readiness to perform tasks. Modernization conditions resulting from the serial and parallel structure were presented. In the final part of the article practical needs of modernization of small arms and selected types of artillery weapons, including missiles, are presented. The modernization process should be carried out in the national defense industry (in the domestic industrial defense potential). This industry should have modern technologies of modernization.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (15)
1.
FIGURSKI, J. (2009). Informatyczny system eksploatacji wyposażenia indywidualnego żołnierza (kamizelek, hełmów). Systemy Logistyczne Wojsk, (35), 91-99.
 
2.
FIGURSKI, J. (2009). Informatyczny system oceny kosztów w cyklu życia uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Systemy Logistyczne Wojsk, (35), 79-90.
 
3.
FIGURSKI, J., & NIEPSUJ, J. (2017). Ocena niezawodności szkolenia specjalistów logistyki na przykładzie systemu rakietowego „Homar”. Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
 
4.
FIGURSKI, J., & ROGOWSKI, B. (2015). Uwarunkowania normalizacyjne eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Problemy Techniki Uzbrojenia, 44(134), 59-78.
 
5.
FIGURSKI, J., KOCHAŃSKI, T., NIEPSUJ, J. (2019). Ekonomika logistyki – część 6: Ćwiczenia. Warszawa; Wojskowa Akademia Techniczna.
 
6.
FIGURSKI, J., NIEPSUJ, J. (2018). Systemy wspomagające logistyki. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna. 247-275.
 
7.
FIGURSKI, J., NIEPSUJ, J. (2018). Technological Problems of State Security: Conditions for Their Solution, in.: Challenges and Threats to the Security and Defense of Poland in the 21 st Century. Edited by Zenon Trejnis, Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 209-228.
 
8.
FIGURSKI, J., NIEPSUJ, J. (2018). Technologiczne problemy bezpieczeństwa państwa – uwarunkowania dotyczące ich rozwiązywania. w: Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa i obronności RP w XXI wieku w wymiarze społecznym, technologiczno – środowiskowym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 225-247.
 
9.
FIGURSKI, J., NIEPSUJ, J. M., & ZĄBKOWSKI, T. (2012). Logistyk (a) jutra. WCEO, Warszawa.
 
10.
FIGURSKI, J., ZIELIŃSKI, B. (2019). Procesy obsługowo – naprawcze pojazdów samochodowych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
11.
MIERCZYK, Z. (Ed.). (2008). Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
12.
POLAK, R. (2011). Modernizacja techniczna sił zbrojnych (planowanie, finansowanie, realizacja zamówień wojskowych). Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
13.
POLAK, R., & TELEP, J. (2002). Kierunek armia zawodowa?: aspekty ekonomiczne przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Bellona.
 
14.
POLAK, R. (2010). Narodowy przemysł obronny stan obecny i perspektywy. Systemy Logistyczne Wojsk, (36), 173-186.
 
15.
POLAK, R. (2010). Istota cyklu" życia" uzbrojenia. Systemy Logistyczne Wojsk, (36), 187-198.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top