PL EN
ORIGINAL PAPER
PROCESS OPTIMIZATION OF ORDER FULFILLMENT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):68-77
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (6)
1.
Borucka, A. (2014). The object location analysis using the Solver application. Systemy Logistyczne Wojsk, 41.
 
2.
Coyle, J.J. Bardi, E.J. Langley, C.J. (2007). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 
3.
Gołembska, E. (2016). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: PWN.
 
4.
Szymanowski, W. Bieńkowska-Lipińska, K. Twardowska, K. (2001). Kierowanie operacyjne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji.
 
5.
Szymczyk, M. (2011). Decyzje logistyczne z Excelem. Warszawa: Difin.
 
6.
Trzaskalik, T. (2008). Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. Warszawa: PWE.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top