PL EN
ORIGINAL PAPER
MIGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE W POLSCE
 
More details
Hide details
1
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNY w Siedlcach
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):78-94
 
 
REFERENCES (15)
1.
Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2066) oraz ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach, (Dz.U. 2011 nr 191 poz. 1133
 
2.
Brzeziński, M. (2012). Bezpieczeństwo społeczne jako rodzaj bezpieczeństwa. Ustalenia wprowadzające. W: A. Skrabacz, S. Sulowski (red.). Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania (s. 15-16). Warszawa: Copyright by Authors and Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
3.
Gierszewski, J. (2013). Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Difin.
 
4.
Kępka E. (2012). Aspekty tożsamościowo – kulturowe bezpieczeństwa społecznego RP. W: A. Skrabacz, S. Sulowski (red.). Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania (s. 25). Warszawa: Copyright by Authors and Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
5.
Skrabacz, A., Sulowski, S. (2012). Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania.Warszawa: Copyright by Authors and Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
6.
Lalak, D. (red.). (2007), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
7.
Leszczyński, M. (2009). Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Loranty, K. (2007), Bezpieczeństwo społeczne państwa demokratycznego. Zeszyty Naukowe AON, Nr 1, 200-201
 
8.
Pokruszyński W. (2012), Bezpieczeństwo społeczne – kategoria bezpieczeństwa narodowego. W: A. Skrabacz, S. Sulowski (red.). Bezpieczeństwo społeczne: pojęcia, uwarunkowania, wyzwania (s. 21-25). Warszawa: Copyright by Authors and Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
9.
Tryboń, M., Grabowska – Lebczak, I. i Kwiatkowski, M. (2011). Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku. Zeszyty Naukowe SGSP, Nr 41.Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 
10.
Zamojski, J. E. (2006). Migracje – dzieje i aktualia. Refleksje… . W: A. Furdall, W. Wysoczański (red.). Migracje: dzieje, typologie, definicje (94-99). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
14.
 
15.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top