PL EN
ORIGINAL PAPER
INFLUENCE OF MODERN TRANSPORTATION DEVICES ON THE COMMODITIES FLOW IN HIGH CEILING WAREHOUSES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Llogistyki
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):95-105
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (19)
1.
Beatriz del Rio Tome, Material flow design in warehouse, Lund University, Lund 2014.
 
2.
Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
 
3.
Łagowski E., Świderski A.: Aplikacje dla procesów w organizacji. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2016.
 
4.
Szymonik A., Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 
5.
Świderski A., Modelowanie oceny jakości usług transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe – transport, z. 81, Warszawa 2011.
 
6.
Dudziński Z., Kizyn M.: Vademecum gospodarki magazynowej. ODDK, Gdańsk, 2002.
 
7.
Kaczmarek M., Korzeniowski A., Skowroński Z., Weselik A.: Zarządzanie gospodarką magazynową. PWE, Warszawa, 1997.
 
8.
Gubała M., Popielas J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Biblioteka logistyka, Poznań, 2002.
 
9.
Banker S., Automated vs manual warehouses: a different way of thinking about ROI, Logistics Viewpoints, 9.03.2009 r.
 
10.
Banker S., Robotics in the warehouse: it’s not just Amazon, Forbes, 1/2016.
 
11.
Bartosiewicz S., Waśniewski T. R., Analiza sieci centrów logistycznych w Niemczech, Systemy Logistyczne Wojsk nr 42/2015 WAT, 15 – 33.
 
12.
Dudkiewicz-Fierek D., Marchlewicz M., Świderski A., Logistics processes as a factor improving activities of the enterprise. Systemy Logistyczne Wojsk nr 41, Warszawa 2014.
 
13.
Foltin P., Gontarczyk M., Świderski A., Zelkowski J.: Evaluation model of companies operating within logistic network. Archive of Transport. Polish Academy of Sciences Committee of Transport, Volume 36, issue 4, Warsaw 2015, s. 21-33.
 
14.
Gonzalez A., Amazon’s robot army grows by 50 percent, The Seattle Times, 12/2016.
 
15.
Jóźwiak A., Guciewski Ł., Zastosowanie analizy ABC w magazynach wysokiego składowania, GMiL, nr 5., 2017, s. 246-257.
 
16.
Malanowska I, Fajfer P, Zastosowanie nowoczesnych technologii do zwiększania efektywności zarządzania magazynem, E – mentor nr 2 (39)/2011.
 
17.
Marcela te Lindent, Supply Chain Movement, 2/2012
 
18.
Pokora W., Świderski A., Konfiguracja w zapewnieniu jakości technicznych środków transportu, mat. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej i Komitetu Transportu PAN – Transport XXI wieku, Stare Jabłonki 2007.
 
19.
Ravinder H., Misra R. B., 2014, ABC Analysis For Inventory Management: Bridging The Gap Between Research And Classroom, American Journal Of Business Education, Volume 7, Number 3.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top