PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROBLEM KOMIWOJAŻERA – STUDIUM PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki
 
 
Data publikacji: 02-11-2018
 
 
SLW 2018;49(2):236-245
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problem komiwojażera na przykładzie liczbowym. Celem jest znalezienie trasy łączącej wszystkie miasta, która całościowo jest najkrótsza, najszybsza lub najtańsza i ponadto zaczyna się i kończy się w określonym punkcie. Jest to typowe zagadnienie optymalizacyjne, w którym zadane jest n miast, które komiwojażer musi odwiedzić. Jego rozwiązanie polega na znalezieniu minimalnego cyklu Hamiltona w pełnym grafie ważonym.
 
REFERENCJE (14)
1.
Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne+ struktury danych= programy ewolucyjne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 
2.
Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C., Introduction to Algorithms, Massachusetts Institute of Technology, London 2009.
 
3.
Ignasiak E. (red.)., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2001.
 
4.
Dziamski O., Współczesne metody automatycznego planowania dystrybucji towarów, Logistyka nr 6/2004, ILiM, Poznań 2004.
 
5.
Johnson D. S., McGeoch L. A., The Traveling Salesman Problem: A Case Study in Local Optimization, John Wiley and Sons, London 1997.
 
6.
Kernighan B.W., Lin S., An efficient heuristic procedure for partitioning graphs, Bell Systems Technical Journal no 49.
 
7.
Lin S., Computer solutions of the traveling salesman problem, Bell Systems Technical Journal no 44.
 
8.
Ochelska – Mierzejewska J., Rozwiązanie problemu komiwojażera przy użyciu algorytmu genetycznego, Logistyka nr 1/2016, ILiM, Poznań 2016.
 
9.
Rutczyńska-Wdowiak K., Jabłoński N., Algorytm mrówkowy w problemie komiwojażera, Autobusy nr 6/2016.
 
10.
Witkowski K., Tanona K., Analiza kosztów transportu drogowego, Logistyka nr 5/2013, ILiM, Poznań 2013.
 
11.
 
12.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top