PL EN
ORIGINAL PAPER
MODERNIZACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WOJSKOWEGO JAKO ELEMENT LOGISTYKI ZWROTNEJ W SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA PRZYKŁADZIE PRZECIWLOTNICZEGO ZESTAWU RAKIETOWEGO S-125 NEWA S.C
 
More details
Hide details
1
AON
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):243-259
 
 
REFERENCES (13)
1.
Pietrasieński J., Podciechowski M.: Wkład Wojskowej Akademii Technicznej w rozwój przeciwlotniczych zestawów rakietowych, rozdział w monografii pod red. Andrzeja Najgebauera pt. „Technologie podwójnego zastosowania. Wybrane technologie Wojskowej Akademii Technicznej”, WAT, Warszawa 2012.
 
2.
Pietrasieński J., Warchulski J., Warchulski M., Rodzik D.: Badania poligonowe nowej metody naprowadzania dla przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA SC, materiały konferencyjne, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE’2011, Pułtusk, Dom Polonii 25-27.05.2011.
 
3.
Podciechowski M., Rodzik D., Sienicki K., Żygadło S.: Modernizacja układu ADCzM stacji SNR-125SC, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 172B ROK XLIX, Gdynia 2008.
 
4.
Podciechowski M., Rodzik D., Sienicki K., Żygadło S.: Stabilizacja częstotliwości pracy nadajnika stacji naprowadzania rakiet PZR NEWA SC, praca zbiorowa pod redakcją J. Gacek i inni, nt. „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”, tom I, Warszawa 2008.
 
5.
Rodzik D., Podciechowski M., Sienicki K., Żygadło S.: Komputerowe wspomaganie systemu szkolenia obsług PZR NEWA S.C., materiały konferencyjne (ISBN 83-89399-50-4), VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, 10-14 maja Jurata 2004.
 
6.
Rodzik D., Podciechowski M., Sienicki K., Żygadło S.: Komputerowy zespół diagnostyczny bloku sprzężenia stacji RSWP P-18 ze stacją SNR S-125SC, materiały konferencyjne, IX Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, 9-13 maja Jurata 2005.
 
7.
Rodzik D., Podciechowski M., Sienicki K., Żygadło S.: Stan aktualny i perspektywy modernizacji przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA S.C., V Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku”. Gdynia 2005.
 
8.
Rodzik D., Podciechowski M., Sienicki K., Żygadło S.: Zespół wizualizacji wyników sprawdzeń bloku sprzężenia stacji RSWP P-18 ze stacją SNR S-125SC, materiały konferencyjne, IX Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, 9-13 maja Jurata 2005.
 
9.
Uchwała nr 217 poz.1183 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”,Monitor Polski nr 101.
 
10.
Żygadło S., Podciechowski M., Rodzik D.: Deszyfrator komend sterowania PZR NEWA SC o zwiększonym zasięgu, materiały konferencyjne, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia”, Pułtusk, Dom Polonii 7 ÷ 9.10.2009.
 
11.
http://www.wze.com.pl/index.ph..., [dostęp: 12.12.2015r.].
 
12.
 
13.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top