PL EN
ORIGINAL PAPER
ROZWÓJ ZAWODOWY OFICERÓW KORPUSU OSOBOWEGO LOGISTYKI W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
 
More details
Hide details
1
Zarząd Logistyki – P4
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):224-242
 
 
REFERENCES (10)
1.
Dunaj B. (1996), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa, Wydawnictwo Wilga.
 
2.
Liberacki M. (2015), Pełnienie zawodowych ról oficerskich przez absolwentów uczelnicywilnych. Ujęcie socjologiczne, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
3.
Zięba R. (2005), Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, Toruń Wydawnictwo Naukowe GRADO.
 
5.
MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-nezpieczenstwa.html (11.04.2016).
 
6.
Decyzja Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych), Dz.Urz. MON z 2015 r. poz. 316.
 
7.
Decyzja Nr 76/MON z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wskazania osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) (D.Urz. MON z 2014 r. poz. 86.).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 342.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz.U. 2014 poz. 1292).
 
10.
Ustawa z dnia 11 września 2013 roku o służbie żołnierzy zawodowych, Dz.U. z 2014 poz. 1414 z późn zm.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top