PL EN
ORIGINAL PAPER
BEZPIECZEŃSTWO LOGISTYCZNE WYZNACZNIKIEM ZDOLNOŚCI BOJOWEJ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):260-274
 
 
REFERENCES (13)
1.
Będkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana, metody, technika, analiza, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 35 - 44
 
2.
Blaik P. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarzadzania, PWE Warszawa 2010, s. 261 – 296
 
3.
Brzeziński M. Logistyka wojskowa, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005
 
4.
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014
 
5.
Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 
6.
Ficoń K., Logistyka operacyjna na przykładzie Resortu Obrony Narodowej, wyd. Bel Studio, Warszawa 2004
 
7.
Ficoń K., Logistyka techniczna, infrastruktura logistyczna, Bel-Studio, Warszawa 2009, s. 109 – 167
 
8.
Figurski J. Ekonomika logistyki cz.2 Logistyka transportu, WAT Warszawa 2010, s. 113 – 143
 
9.
Koziej s., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993, s. 89.
 
10.
Mitkow S., Bezpieczeństwo państwa a proces pozyskiwania sprzętu wojskowego, Systemy Logistyczne Wojsk 41/2014, WAT Warszawa 2014
 
11.
Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego wyd.2, DIFIN, Warszawa 2015
 
12.
Pszczołowski R. Mała encyklopedia prakseologii i teorii zarzadzania, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 290 – 291
 
13.
Solarz J., Doktryny militarne XX wieku. Avalon, Kraków 2009, s. 35 - 55
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top