PL EN
ORIGINAL PAPER
LOGISTICS SUPPLY AT THE PUBLIC ORGANIZATION
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna im. Prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):153-169
 
 
REFERENCES (10)
1.
Coyle J. J., Bardi E.J., Langley C.J. (2010 r.). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 
2.
Gołembska E. (2009 r.). Logistyka w gospodarce światowej. Warszawa: C.H. Beck.
 
3.
Harrison A., R. van Hoek. (2010 r.). Zarządzanie logistyką. Warszawa: PWE.
 
4.
Nowicki H. (2013 r.). Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych. W: Sadowy J. (red.), System zamówień publicznych w Polsce (s. 15-40), Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
 
5.
Nowicki P. (2013 r.). Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
6.
Centralne Biuro Antykorupcyjne (2014 r.) Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych. Warszawa: Centralne Biuro Antykorupcyjne http://cba.gov.pl/ftp/publikac... (24.07.2015 r.).
 
7.
Najwyższa Izba Kontroli (2015 r.), Informacja o wynikach kontroli - Zamówienia publiczne typowych towarów i usług dla administracji publicznej. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. https://www.nik.gov.pl/kontrol...
 
8.
Urząd Zamówień Publicznych (2015 r.), Biuletyn Informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych 01.01.2015 – 30.06.2015. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl/cmsws/pa... (24.07.2015 r.).
 
9.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
 
10.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2013 r. poz. 907, tekst jednolity (zmiany - Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232, z 2015 r. poz. 349, poz. 478, poz. 605).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top