PL EN
ORIGINAL PAPER
OPTIMIZATION OF SUPPORT MATERIAL WITH THE USE A VARIANT SOLUTION ANALYSIS SUPPLY DISTRIBUTION MODEL INFORMATION OF SYSTEM LOGFAS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
2
Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):136-152
 
 
REFERENCES (13)
1.
Allied Joint Logistic Doctrine AJP4( A), STANAG 2182, NATO StandardizationAgency, str. 119 0121 Logistic Information Systems and Tools.
 
2.
Czermiński A., Grzybowski M., Ficoń K. 1999. Podstawy organizacji i zarządzania, Gdynia. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu. 201
 
3.
Kupiec D. 2013. Natowski standard logistyczny. Przegląd Sił Powietrznych nr 02 (062).
 
4.
Kupiec D. 2013. Logistyczny system informatyczny. Przegląd Morski nr 01 (061).
 
5.
Kupiec D. 2013. Sprawozdawczość logistyczna. Przegląd Morski nr 02 (062).
 
6.
Kupiec D. 2012. Logistyczny system meldunkowy LOGREP z wykorzystaniem systemu informatycznego LOGFAS Przegląd Wojsk Lądowych. http://polska-zbrojna.eu/index....
 
7.
Kupiec D., Sieczka J. 2015. Moduł Supply Distribution Model Systemu Informatycznego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2015.
 
8.
Kurasiński Z., Pawlisiak M. 2013. Logistyka profesjonalnej armii.
 
9.
Niziński S, Żurek J., Liger K. 2011. Logistyka dla inżynierów. 308
 
10.
Sieczka J. 2012, Aplikacja Sustainment Planning Module, „Systemy Logistyczne Wojsk” 38/2012.
 
11.
Logistics Functional Area Services (LOGFAS) - Logistic Reporting (LOGREP). 2009 – Document Version 1.1.
 
12.
Logistics Functional Area Services (LOGFAS) version 6.0 - Sustainment Planning Module (SPM), 2009 – Document Version 1.1.
 
13.
Logistics Functional Area Services (LOGFAS) version 6.0 – Supply Distribution Model (SDM). 2010 – Document Version 1.1.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top