PL EN
ORIGINAL PAPER
INTERNET OF THINGS IN THE SYSTEM OF LOGISTICS COMPANY IMPLEMENTATION CONCEPT
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Lubelska
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):120-135
 
 
REFERENCES (14)
1.
Azzola, F. (2015, Czerwiec). Pobrano z lokalizacji http://www.survivingwithandroi..., (07.09.2015).
 
2.
Brief.pl. (2015, 9 9). Pobrano z lokalizacji Jak działają beacony?: http://www.brief.pl/artykul,21..., (07.09.2015).
 
3.
Garetti , M., Fumagalli, L. i Negri, E. (2010, Czerwiec). Role of ontologies for cps implementation in manufacturing. Management and Production Engineering Review.
 
4.
Kłosowski, G. (2011). Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli. Zarządzanie przedsiębiorstwem, str. s.33.
 
5.
Kulisz, M. (2014). Identyfikacja systemu logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego meble. Systemy Logistyczne Wojsk. nr 40/2014
 
6.
Lipski, J. (2015). Internet rzeczy w zastosowaniu do sterowania produkcją. W R. Knosala, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. (strony 755-766). Opole: Polskie Towarzystwo Zrządzania Produkcją.
 
7.
Marwedel, P. (2011). Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems. Springer.
 
8.
Moś, M. (2012). Analiza przedwdrożeniowa a realizacja projektów IT. Zarządzanie i Finanse, strony 395--403.
 
9.
NASA. (2015). Apollo Guidance, Navigation, and Control (GNC) Hardware Overview. Pobrano z lokalizacji http://ntrs.nasa.gov/: http://ntrs.nasa.gov/archive/n..., (09.09.2015).
 
10.
Oborski, P. (2015). Integrated monitoring system of production processes. Management and Production Engineering Review.
 
11.
Okopień , P. (2015, 09 09). Beacony, czyli przyszłość internetu rzeczy, a także polskiej myśli technologicznej - raport Spider's Web. Pobrano z lokalizacji Spiders Web: http://www.spidersweb.pl/2014/..., dn. (09.09.2015).
 
12.
Pisz, I., Sęk, T. i Zielecki, W. (2013). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
13.
Pizoń, J. (2015). utonomiczny system produkcyjny. W M. Stoma i A. Dudziak, Wybrane problemy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis.
 
14.
Zukunftsprojekt Industrie 4.0. (2015). Pobrano z lokalizacji http://www.bmbf.de/de/9072.php (10.09.2015.)
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top