PL EN
ORIGINAL PAPER
ISTOTA I ZNACZENIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ I SZKOLENIA REZERW
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology, Warsaw, Poland
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2016-12-30
 
 
SLW 2016;45(2):51-66
 
 
REFERENCES (13)
1.
Plan i program kursu: Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów w ko logistyki dla kandydatów na oficerów w korpusie osobowym logistyki w ramach przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska etatu czasu „W” jednostek wojskowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2016
 
2.
Program kursu przeszkolenia kadr rezerwy – oficerskiego dla korpusu osobowego logistyki w grupie osobowej ogólnologistycznej specjalność ogólna, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015
 
3.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. 2015 poz. 950.).
 
4.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. nr. 0 z 2015 r. poz. 842)
 
5.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. 2010 nr 76 poz. 497.)
 
6.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych (Dz.U.2015.1518)
 
7.
Rozporządzenie MON z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U.10.61.382 z późn. zm.).
 
8.
Rozporządzenie MON z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U.10.170.1144 z późn. zm.).
 
9.
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220.).
 
10.
Ustawa z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP Art. 108 (Dz. U. 2012 r. poz. 461 z późn. zm).
 
11.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.10.90.593 z późn. zm.).
 
12.
Materiały wewnętrzne udostępnione przez WKU.
 
13.
Materiały wewnętrzne udostępnione przez P1.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top