PL EN
ORIGINAL PAPER
MODELOWANIE LOGISTYCZNEGO ŁAŃCUCHA SPEDYCJI MORSKIEJ
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej
 
 
Publication date: 2016-12-30
 
 
SLW 2016;45(2):67-90
 
 
REFERENCES (16)
1.
Czapczyk M., Żurkiewicz S. (2009), Plan podróży statku, Wyd. AM Gdynia.
 
2.
Ficoń K. (2010), Logistyka morska. Statki, porty, spedycja, BEL Studio Warszawa
 
3.
Ficoń K., Krasnodębski G. (2015), Algorytm obsługi statku na kierunkueksport/import, Log-Mare’15 Gdynia.
 
4.
Gołembska E., Szymczak M. (2004); Logistyka międzynarodowa, PWE Warszawa.
 
5.
Grzelakowski A. S., Matczak M. (2012), Współczesne porty morskie.Funkcjonowanie i rozwój. Wyd. AM Gdynia.
 
6.
Januła E. (2014), Podstawy transportu i spedycji. Difin, Warszawa.
 
7.
Januła E., Truś T., Gutowska Ż. (2011), Spedycja, Difin Warszawa.
 
8.
Kapusta P. (2015) Leksykon Incoterms 2010 Dr Lex Kraków.
 
9.
Marciniak-Neider D., Neider J. (red.) (2006); Podręcznik spedytora, PISiL Gdynia.
 
10.
Mindur L. (2008), Technologie transportowe XXI wieku. ITE Radom-Warszawa.
 
11.
Neider J. (2008), Transport międzynarodowy, PWE Warszawa.
 
12.
Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.) (1998), Transport, WN PWN,Warszawa.
 
13.
Salomon A. (2011), Spedycja. Teoria, przykłady ćwiczenia. AM Gdynia.
 
14.
Stępień B. (red.) (2007); Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, PWE Warszawa.
 
15.
Szczepanik T. (2002), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE Warszawa.
 
16.
Wasilewska-Marszałkowska I. (2015), Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw. CeDeWu S-ka z o.o. Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top