PL EN
ORIGINAL PAPER
BADANIE OBIEKTÓW WIELOCECHOWYCH ZA POMOCĄ METOD TAKSONOMII NUMERYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OBIEKTU WZORCOWEGO
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej
 
 
Publication date: 2016-12-30
 
 
SLW 2016;45(2):91-107
 
 
REFERENCES (16)
1.
Duda R. (1986), Wprowadzenie do topologii, PWN Warszawa.
 
2.
Ficoń K. (2006), Badania operacyjne stosowane. Modele i aplikacje, BEL Studio Warszawa.
 
3.
Ficoń K., Krasnodębski G. (1999), Komputerowy system analizy i oceny potencjału bojowego sił morskich SI "Expert". AMW-DMW Gdynia.
 
4.
Ficoń K., Krasnodębski G., Szubrycht T. (2008), Wykorzystanie metod taksonomicznych do określenia potencjału morskiego państwa. w: Gry i symulacje jako przedmiot i metoda badań w naukach społecznych, Wyd. Collegium Civitas, Warszawa.
 
5.
Ficoń K. (1995), Propozycja jednostkowego wskaźnika jakości w badaniach taksonomicznych. ZN AMW nr 2 (125), 1995.
 
6.
Ficoń K. (1996), Syntetyczny wskaźnik kwantyfikacji potencjału bojowego okrętu. ZN AMW nr 1/96, 1996.
 
7.
Ficoń K. (2001), Taksonomiczne modele złożonych systemów broni. ZN AMW Wewn. 1013/2001.
 
8.
Ficoń K. (1995), Zmodyfikowana metoda normowania cech diagnostycznych w badaniach taksonomicznych. ZN AMW nr 2/95.
 
9.
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1983), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 
10.
Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju, Przegląd Statystyczny XV z. 4 Warszawa.
 
11.
Jajuga K., Walesiak M. (red.) (2011), Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Wyd. UE Wrocław.
 
12.
Krasnodębski G. (2001), Modelowanie potencjałów bojowych sił morskich za pomocą metod eksperckich, AMW Gdynia.
 
13.
Leksykon Naukowo-Techniczny, (1984), WN-T, Warszawa 1984.
 
14.
Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin Warszawa.
 
15.
Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społecznogospodarczych, PWE Warszawa.
 
16.
Pluta W. (1986), Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top