PL EN
ORIGINAL PAPER
ZAMKNIĘTE ZADANIE TRASNPORTOWE – PRZYKŁAD LICZBOWY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2016-12-30
 
 
SLW 2016;45(2):42-50
 
 
REFERENCES (6)
1.
Cyplik P., Głowacka – Fertsch D., fertsch M., Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008
 
2.
Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009
 
3.
Wojciechowski T., Dystrybucja i logistyka na rynku towarowym, WSZiM, Sochaczew 2010
 
4.
Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010
 
5.
Spyra Z., Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, CeDeWu.pl, Warszawa 2007
 
6.
Cyplik P., Głowacka D., Fertsch M., Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, WSL, Poznań 2008
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top