PL EN
ORIGINAL PAPER
EFFECTS OF INNOVATION ACTIVITY IN METALLURGICAL ENTERPRISES IN EASTERN POLAND
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):341-349
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (12)
1.
Berkson J. (1944). Application of the logistic function to bio-assay, Journal ofAmerican Statistic Association, no. 39, pp. 357-365.
 
2.
Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. IBS. Warszawa.
 
3.
Czerniachowicz B., Tomaszewski M., Świadek A. (2013). Size and Equity Own Enterprises for Innovation Activity in Regional Industrial Systems – Evolutionary Approach (probiting modeling). Trakia Journal of Sciences. Vol. 11 suppl. 1, pp. 10-22.
 
4.
Frenkel A. (2003). Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Region, „European Planning Studies”, Vol. 11, No. 2, pp. 120.
 
5.
Janasz W . (2006). Innowacje, badania i rozwój w przemyśle [in:] Elementy strategii rozwoju przemysłu, ed. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006, p. 266.
 
6.
Obróbka metali i produkcja artykułów metalowych (2010), European Commision
 
7.
[http://ec.europa.eu/enterprise...] (Date of entry 07.05.2016)
 
8.
OECD (2005), Oslo Manual, Third edition, Paris, pp. 22-23,49-60,84,96-97.
 
9.
Schumpeter J., (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, p. 104.
 
10.
Stanisz A. (2007). Przystępny kurs statystki, Vol. 2, Statsoft, Kraków, p. 217.
 
11.
Szopik-Depczyńska K. (2015). Effects of innovation activity in industrial enterprises in Easterm Poland, Oeconomia Copernicana, Volume 6, Issue 2, pp. 53-64.
 
12.
Świadek A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Difin. Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top