PL EN
ORIGINAL PAPER
WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):328-340
 
 
REFERENCES (15)
1.
Bendtsen H., Larsen H. J. E. (2007). Traffic Management and Noise, Road Directorate, Danish Road Institute.
 
2.
Chłopek Z. (2002). Pojazdy samochodowe. Ochrona środowiska naturalnego, Warszawa: WKŁ.
 
3.
Chłopek Z. (2005). Problemy rozwoju silników autobusów miejskich, Lublin: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Nr 2.
 
4.
Chłopek, Z. (2012). Ekologiczne aspekty motoryzacji i bezpieczeństwo ruchu drogowego, Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
 
5.
Ganuc, M. (2008). Bezpieczny i ekologiczny transport - jedyna droga do przyszłości. Spedycja, transport, logistyka, 81, 53.
 
6.
Gierasimiuk P., Motylewicz M. (2014). Hałas w otoczeniu dróg i ulic – problemy oceny i działania ochronne – rozdział monografii „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” t.VII: „Uwarunkowania sanitarno – inżynieryjne”, Białystok.
 
7.
Gronowicz J. (2004). Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Poznań – Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 
8.
Korneć R. (2015). Wpływ transportu drogowego na bezpieczeństwo ekologiczne województwa mazowieckiego – rozprawa doktorska. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej.
 
9.
Lozia Z. (2008).Symulatory jazdy samochodem Warszawa: WKŁ.
 
10.
Merkisz J. (1999). Ekologiczne problemy silników spalinowych, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej. Tom I i II.
 
11.
Morzyński L., Górski P., Krukowicz T. (2008), Ocena możliwości zastosowania aktywnych metod redukcji hałasu w transporcie drogowym. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
 
12.
Polityka rowerowa miasta Kielce, Kielce 2006, http://www.um.kielce.pl/urbike... (12.06.2016)
 
13.
Rule J. H. (1994). Problemy nauki o ochronie środowiska, Lublin: Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej.
 
14.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (2014). Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 roku, Warszawa.
 
15.
Zieliński R., Autostrady: NIK wytyka błędy. GDDiKA uparcie popełnia je nadal, http://serwisy.gazetaprawna.pl... (10.06.2016).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top