PL EN
ORIGINAL PAPER
WIRTUALNE STEROWANIE MAGAZYNAMI
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):350-368
 
 
REFERENCES (12)
1.
Bartosiewicz S., Waśniewski T. R., Analiza sieci centrów logistycznych w Niemczech, Systemy Logistyczne Wojsk nr 42/2015 WAT, 15-33
 
2.
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr., Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa 2010,
 
3.
Krzyżaniak S., Niemczyk A., Majewski J., Andrzejczyk P., Organizacja i Monitorowanie Procesów Magazynowych, ILiM, Poznań 2013,
 
4.
Kwaśniowski S., P. Zając: Nowoczesny magazyn. Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1, red. Krawczyk S., Difin, Warszawa 2010,
 
5.
Waśniewski T. R., Czarnecki M., Marcinkowska A., Szymańska M., Zastosowanie technologii RFID w logistyce miejskiej, Systemy Logistyczne Wojsk nr 42/2015 WAT, 203-220
 
6.
Baraniecki M. Numer 2003-12 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie http://www.oil.org.pl/xml/oil/... stan na 21.02.2016
 
7.
Fertsch M. (red.), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006, s. 187.
 
8.
Grzybowska K. , Gospodarka zapasami i magazynem. Część 2 – Zarządzanie magazynem, Difin, Warszawa 2010,
 
9.
Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie. Tom II Magazynowanie, ILiM, Poznań 2008,
 
10.
Zaklika Ł., Koncepcja automatycznej strefy składowania magazynów wysokiego składowania z wykorzystaniem w niej dronów, Monografia z 2015
 
11.
Norma PN-B-01012:1981 Budowle magazynowe – Podział, nazwy i określenia.
 
12.
Norma PN-84/N-01800 Gospodarka magazynowa - Terminologia podstawowa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top