PL EN
ORIGINAL PAPER
A METHOD OF PLANNING NEEDS BY THE USE OF LOGREP
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):146-156
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (8)
1.
B. Barczak, K. Bartusik, J. Beliczyński, J. A. Białkiewicz, B. Bińczyński, P. Cabała, J. Czekaj, M. Jabłoński, A. Kozina, L. Kozioł, W. Łukasiński, T. Małkus, C. Mesjarz, H. Piekarz, M. Sołtysik, A. Stabryła, M. Tyrańska, J. Walas-Trębacz, S. Wawak, K. Woźniak, B. Ziębicki, edited by A. Stabryła, Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 
2.
W. Werpachowski, Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw 2011.
 
3.
K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Koszty w transporcie samochodowym, Instytut Transportu Samochodowego, Warsaw 2011.
 
4.
Ministry of National Defence, 2014, Decision No. 412 of the Minister of National Defence of 20 October 2014 on planning construction services and works in the National Defence Department, Warsaw.
 
5.
Ministry of National Defence, 2014, Decision No. of 7 the Minister of National Defence on principles for developing and implementing CPR, Warsaw.
 
6.
Ministry of National Defence, 2014, Decision No. of 342 of the Minister of National Defence on planning and enforcing a budget of the National Defence Department, Warsaw.
 
7.
Head of the Armed Forces Support Inspectorate, 2014, Guidelines on rules for reporting needs related to resources, construction services and works, Bydgoszcz.
 
8.
Head of the Armed Forces Support Inspectorate of the Republic of Poland, 31 August 2015, Guidelines on planning needs for 2017, Bydgoszcz.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top