PL EN
ORIGINAL PAPER
KOSZT BADANIA JAKOŚCI INFORMACJI FINANSOWEJ SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE WZGLĘDEM ICH SYTUACJI FINANSOWEJ
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):135-145
 
 
REFERENCES (6)
1.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
 
2.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), SKwP, IASB, Warszawa 2011
 
3.
Ocena kondycji finansowej małego przedsiębiorstwa, „Controlling i rachunkowość zarządcza”, nr 5/2007
 
4.
www.gpw.pl
 
5.
Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Zarządu pochodzące ze stron internetowych 422 krajowych spółek notowanych na GPW
 
6.
www.stata.com
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top