PL EN
ORIGINAL PAPER
OCENA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W PROCESIE ZAOPATRZENIA
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):123-134
 
 
REFERENCES (6)
1.
Brożek, T., Sikorski, J. i Stanio, G. (2014). Wykorzystanie standardu PCI DSS oraz normy ISO/IEC 27001 w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Informatyka Stosowana” Nr 1.
 
2.
Dane źródłowe badanego przedsiębiorstwa.
 
3.
Gąsowska, M.K. (2014). System informacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie Z. 68 Nr Kol. 1905.
 
4.
Góra, J. (2013). Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Raport 2013. SZiP i Media Recovery. Na: https://www.us.edu.pl/sites/al... /RAPORT2013.pdf (10.05.2016 r.).
 
5.
Księga Jakości badanego przedsiębiorstwa.
 
6.
Polski Komitet Normalizacyjny. PN-ISO/IEC 27001:2007. Bezpieczeństwo informacji. Broszura informacyjna. Na: http://www.pkn.pl/sites/defaul... (10.05.2016 r.)
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top