PL EN
ORIGINAL PAPER
ZASTOSOWANIE METOD OCENY AGREGATOWEJ DO BADANIA INTEROPERACYJNOŚCI LOGISTYCZNEJ BAZ MORSKICH WG. STANDARDÓW NATO
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):157-178
 
 
REFERENCES (19)
1.
Bentkowski J., Kramarz M. (2006), Logistyka stosowana, metody, techniki, analizy, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 
2.
Bursztyński A. (2013), Zabezpieczenie logistyczne wielonarodowych sił okrętowych, Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
 
3.
Ficoń K. (2004). Logistyka operacyjna na przykładzie resortu Obrony Narodowej, Warszawa: BEL STUDIO
 
4.
Misztal K. (red.) (2010), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
5.
NATO (1997). Logistics Handbook, Bruksela: NATO.
 
6.
NATO (2001). Procedures for Logistic Support between NATO Navies and Naval Port Information, ALP 1 E Navy, Bruksela: NATO.
 
7.
NATO (2001), Standard Operating Procedures for the Operation of Advanced and Forward Logistic Sites, ALP 4.1. Supp.1, Bruksela: NATO
 
8.
NATO (2001), Multinational Maritime Force Logistics, ALP 4.1, Bruksela: NATO.
 
9.
NATO (2003) Allied Joint Logistic Doctrine, AJP 4 (A), Bruksela: NATO.
 
10.
NATO (2012), AAP-6 NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French), Bruksela: NATO.
 
11.
NATO (2014), AAP-15 NATO Glossary of Abbreviations used in NATO Documents and Publications, Bruksela: NATO.
 
12.
Pac B. A. Gawlik, D. Rębiś (2007), Praca analityczno – badawcza: Logistyka Sił Morskich – zasady ogólne, nr tematu 01 – 036,Warszawa: WCNJiK.
 
13.
Pac B. (2007), Logistyczna koncepcja bazy morskiej NATO (rozprawa doktorska), Gdynia: AMW.
 
14.
Pac B. (2014) , Baza morska sił narodowych w zabezpieczeniu logistycznym wielonarodowych działań NATO na morzu, Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego, Rok VIII – 2014. Cz. II., Gdynia: AMW.
 
15.
Pac B., Gawlik A., Rębiś D. (2012), PDNO – 07 – A 102, Logistyka sił morskich w operacjach wielonarodowych, Warszawa: WCNJiK.
 
16.
Stabryła A. (2006). Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Warszawa: PWN.
 
17.
Starzyńska B., Hamrol A., Grabowska M., (2010). Poradnik menedżera jakości, Poznań: Politechnika Poznańska.
 
18.
Wasilewska E. (2011). Statystyka opisowa od podstaw, Warszawa: SGGW
 
19.
Żebrucki Z. (2012). Badania form partnerstwa logistycznego między przedsiębiorstwami, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top