PL EN
ORIGINAL PAPER
STOPA ZWROTU I RYZYKO INWESTOWANIA W WALORY SPÓŁEK BRANŻY METALOWEJ NOTOWANYCH NA RYNKU PODSTAWOWYM GPW
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):179-193
 
 
REFERENCES (13)
1.
Jajuga K. Jajuga T. (1996). Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Jajuga K. Jajuga T. (1993). Jak inwestować w papiery wartościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Kruk M. (2013). Ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 23 (96), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 
4.
Leahigh D.J. (1999). Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 
5.
Pazio W.J. (2002). Analiza finansowa i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
6.
Pazio W.J. (2010). Metody pomiaru ryzyka inwestowania w akcje na rynku kapitałowym. W: J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji. C.H. Beck, Warszawa.
 
7.
Pazio W.J. (2002). Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
8.
Smaga E. (1955). Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 
9.
Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 
10.
Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe, metody ilościowe, tom 2, Placet, Warszawa.
 
11.
Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001). Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 
12.
Zarzecki D. (2002). Szacowanie kosztu kapitału własnego na potrzeby wyceny przedsiębiorstw w Polsce i na innych rynkach wschodzących, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Nr 7-8 (20).
 
13.
Zarzecki D. (2000). Techniki szacowania kosztu kapitału własnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” Nr 8 (607).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top