PL EN
ORIGINAL PAPER
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE KADR LOGISTYCZNYCH W KATEDRZE LOGISTYKI WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):194-209
 
 
REFERENCES (9)
1.
Adamek K. (1986). Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka- dzieje kształcenia oficerów kwatermistrzostwa Wojska Polskiego, Warszawa.
 
2.
Brzeziński M. (2005). Logistyka wojskowa, Warszawa: Bellona.
 
3.
Drucker P.F. (2000).Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, Warszawa: New Media.
 
4.
Schwarzkopf H.N.(1993). Nie trzeba bohatera. Warszawa: Wydawnictwo Ryton.
 
5.
Ciesielski M. (red.).(2006). Logistyka w biznesie. Warszawa: PWE.
 
6.
Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych RP D-4(B).(2014).Bydgoszcz: MON/Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
 
7.
Kowalski K., Hajt S. w Figurski J., Niepsuj J.M., Ząbkowski T. (red.). (2012). Logistyk(a) jutra. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
8.
Decyzja Nr 457/Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych), Dz. Urz. MON z 2015 r.poz.316
 
9.
Rozporządzenie MON z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, Dz.U. 2017 nr 0 poz.315.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top