PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Data publikacji: 10-07-2016
 
SLW 2016;44(1):328–340
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (15)
1.
Bendtsen H., Larsen H. J. E. (2007). Traffic Management and Noise, Road Directorate, Danish Road Institute.
 
2.
Chłopek Z. (2002). Pojazdy samochodowe. Ochrona środowiska naturalnego, Warszawa: WKŁ.
 
3.
Chłopek Z. (2005). Problemy rozwoju silników autobusów miejskich, Lublin: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Nr 2.
 
4.
Chłopek, Z. (2012). Ekologiczne aspekty motoryzacji i bezpieczeństwo ruchu drogowego, Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
 
5.
Ganuc, M. (2008). Bezpieczny i ekologiczny transport - jedyna droga do przyszłości. Spedycja, transport, logistyka, 81, 53.
 
6.
Gierasimiuk P., Motylewicz M. (2014). Hałas w otoczeniu dróg i ulic – problemy oceny i działania ochronne – rozdział monografii „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” t.VII: „Uwarunkowania sanitarno – inżynieryjne”, Białystok.
 
7.
Gronowicz J. (2004). Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Poznań – Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 
8.
Korneć R. (2015). Wpływ transportu drogowego na bezpieczeństwo ekologiczne województwa mazowieckiego – rozprawa doktorska. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej.
 
9.
Lozia Z. (2008).Symulatory jazdy samochodem Warszawa: WKŁ.
 
10.
Merkisz J. (1999). Ekologiczne problemy silników spalinowych, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej. Tom I i II.
 
11.
Morzyński L., Górski P., Krukowicz T. (2008), Ocena możliwości zastosowania aktywnych metod redukcji hałasu w transporcie drogowym. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
 
12.
Polityka rowerowa miasta Kielce, Kielce 2006, http://www.um.kielce.pl/urbike... (12.06.2016)
 
13.
Rule J. H. (1994). Problemy nauki o ochronie środowiska, Lublin: Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej.
 
14.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (2014). Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 roku, Warszawa.
 
15.
Zieliński R., Autostrady: NIK wytyka błędy. GDDiKA uparcie popełnia je nadal, http://serwisy.gazetaprawna.pl... (10.06.2016).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430