PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PODSYSTEM TECHNICZNY REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ DETERMINANTEM BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH W REJONIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
2 Regionalna Baza Logistyczna, Warszawa
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
Data publikacji: 30-06-2020
 
SLW 2020;52(1):125–144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zapewnienie bezpieczeństwa kraju i jego obywateli przez posiadanie dobrze wyszkolonych Sił Zbrojnych będzie tylko wtedy skuteczne, jeżeli wyposażenie oraz eksploatowany sprzęt wojskowy będzie nowoczesny, odpowiednio zmodernizowany i dostosowany do potrzeb współczesnego/przyszłego pola walki, a przede wszystkim utrzymany na wysokim poziomie sprawności. Prawidłowe realizowanie głównych zadań zabezpieczenia technicznego przez Regionalne Bazy Logistyczne jest gwarantem utrzymania w odpowiedniej sprawności sprzętu wojskowego eksploatowanego w jednostkach i instytucjach Wojskowych. Stacjonarne organy remontowo RBLog realizują zadania obsługowo-naprawcze w sposób planowy oraz nieplanowy jako naprawy bieżące. Ważnym elementem dobrze funkcjonującego podsystemu technicznego jest sprawne zaopatrywanie w techniczne środki materiałowe, właściwe planowanie zadań obsługowo naprawczych, a także monitorowanie sprawności sprzętu technicznego w jednostkach i instytucjach wojskowych, co pozwala w odpowiednim czasie podjąć działania naprawcze i usprawnić sprzęt wojskowy.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (11)
1.
BRZEZIŃSKI, M. (2005). Logistyka wojskowa. Dom Wydawniczy Bellona.
 
2.
BRZEZIŃSKI, M., & CHYLAK, E. (1996). Eksploatacja w logistyce wojskowej. Bellona. 215.
 
3.
DECYZJA Nr 384/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej – z póź. zm.
 
4.
Doktryna zabezpieczenia technicznego [DD/4.22.1; DU/4.22.2(A); DD/4.22.3; DU-4.22.3.1; DD/4.22.4; DD/4.22.5; DD/4.22.6; DTU-4.22.6.01(A); DD/4.22/7; DD/4.22/8; DD/4.22/9; DD/4.22/10; DD/4.22/11; DD/4.22/12; DU-4.22.13(A); DTU-4.22.13.1(A); DU-4.22.13.3].
 
5.
INSPEKTORAT WSPARCIA (2019). Wytyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie funkcjonowania podsystemu technicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
6.
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH. (2017). Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania DD-4.22(A) Logis. 28/2017. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
7.
Jednolite procedury działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
8.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2019). Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP D-4(B), wersja 2 Szkol. 965/2019. Bydgoszcz: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
9.
Szczegółowy zakres działania Regionalnej Bazy Logistycznej.
 
10.
SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO. (2014). Kompendium Logistyka Wojskowego. ZPL-4 Logis. Wewn. 11/2014. Warszawa.
 
11.
SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO. (2020). Rozkaz Nr 347/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniający rozkaz Nr 417/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie zasięgów terytorialnych Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i jednostek pełniących ich funkcje.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430