PL EN
ORIGINAL PAPER
THE TECHNICAL SUBSYSTEM OF THE REGIONAL LOGISTICS BASE AS A DETERMINANT OF SECURITY OF MILITARY UNITS AND INSTITUTIONS IN THE AREA OF RESPONSIBILITY
 
 
 
More details
Hide details
1
2 Regionalna Baza Logistyczna, Warszawa
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
SLW 2020;52(1):125-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Ensuring the security of the country and its citizens by having a well-trained Armed Forces will only be effective if the equipment and military equipment used is modern, properly modernized and adapted to the needs of the modern/future battlefield and, above all, maintained at a high level of efficiency. Proper implementation of the main tasks of technical security by the Regional Logistics Bases is a guarantee that the military equipment used in military units and institutions will be maintained in proper efficiency. The stationary repair bodies of the Regional Logistics Bases carry out maintenance and repair tasks in a planned manner and not as current repairs. An important element of a well-functioning technical subsystem is the efficient supply of technical material, proper planning of maintenance and repair tasks, as well as monitoring the efficiency of technical equipment in military units and institutions, which allows to take timely corrective actions and improve military equipment.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (11)
1.
BRZEZIŃSKI, M. (2005). Logistyka wojskowa. Dom Wydawniczy Bellona.
 
2.
BRZEZIŃSKI, M., & CHYLAK, E. (1996). Eksploatacja w logistyce wojskowej. Bellona. 215.
 
3.
DECYZJA Nr 384/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej – z póź. zm.
 
4.
Doktryna zabezpieczenia technicznego [DD/4.22.1; DU/4.22.2(A); DD/4.22.3; DU-4.22.3.1; DD/4.22.4; DD/4.22.5; DD/4.22.6; DTU-4.22.6.01(A); DD/4.22/7; DD/4.22/8; DD/4.22/9; DD/4.22/10; DD/4.22/11; DD/4.22/12; DU-4.22.13(A); DTU-4.22.13.1(A); DU-4.22.13.3].
 
5.
INSPEKTORAT WSPARCIA (2019). Wytyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie funkcjonowania podsystemu technicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
6.
INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH. (2017). Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania DD-4.22(A) Logis. 28/2017. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
7.
Jednolite procedury działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
8.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ. (2019). Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP D-4(B), wersja 2 Szkol. 965/2019. Bydgoszcz: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 
9.
Szczegółowy zakres działania Regionalnej Bazy Logistycznej.
 
10.
SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO. (2014). Kompendium Logistyka Wojskowego. ZPL-4 Logis. Wewn. 11/2014. Warszawa.
 
11.
SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO. (2020). Rozkaz Nr 347/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniający rozkaz Nr 417/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 04 lipca 2019 roku w sprawie zasięgów terytorialnych Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i jednostek pełniących ich funkcje.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top