PL EN
ORIGINAL PAPER
TRANSPORT ANIMALS AND MEAT IN THE EUROPEAN UNION
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Instytut Logistyki
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
SLW 2020;52(1):145-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the issues of international transport of animals and meat. The main objective was to compare the cost-effectiveness of both transport and suggesting ways to improve these processes. An extremely important stage of these activities was cooperation with companies currently operating on the market.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (6)
1.
CHAMBERS, P. G., & GRANDIN, T. (2001). Transport of livestock, guidelines for humane handling, transport and slaughter of livestock. Food and Agriculture Organization of the United Nations. RAP Publication, 33-48.
 
2.
MIRABITO, L., MOUNAIX, B. (2013). Podręcznik dla punktów kontroli wysokiej jakości. Francja: Institut d`Elevage.
 
3.
SZYMBORSKI, J. (2017). Stres a jakość mięsa zwierząt rzeźnych. Wybrane problemy. Życie Weterynaryjne, 92(02).
 
4.
Rozporządzenie, z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, nr 1/2005.
 
5.
Badanie rynku, ankiety telefoniczne 10 firm zastrzegających anonimowość.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top