PL EN
ORIGINAL PAPER
THE RATE OF RETURN AND THE INVESTMENT RISK IN THE SHARES OF THE IT INDUSTRY COMPANIES QUOTED ON THE GPW STOCK EXCHANGE BASIC MARKET
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Systemów Finansowych
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Daniel SZANIEWSKI   

daniel.szaniewski@pw.edu.pl
 
 
SLW 2020;52(1):159-170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article analyzes rates of return of investment in the shares of six companies representing high technology sector. The study covered a total of 96 months. An analysis of the specific risk, related to the shares of the selected companies, was also included, as well as systematic risk, showing the relationship between these shares and the changes taking place on the stock exchange.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (11)
1.
BIEŃ, W. (2000). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 
2.
DUDKOWSKA, A. (2019). Analiza i ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek notowanych na rynku podstawowym GPW. W Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 41.
 
3.
GĄSIORKIEWICZ, L. (2011). Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
4.
GĄSIORKIEWICZ, L. PAZIO, W.J. (2017). Mierniki oceny bieżącej i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
5.
MŁODZIANOWSKI, P. DUDKOWSKA, A. (2017). Badanie stóp zwrotu i ryzyka inwestycyjnego akcji wybranych spółek giełdowych na podstawie danych uporządkowanych. W R. Walczak i K. Osiecka (red.), Modern Problems of Economic Development. Current Challenges of Economics in Theory and Practice. Płock: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.
 
6.
PAZIO, W.J. (2002). Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
7.
PAZIO, W.J. (2002). Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
8.
PAZIO, W.J. (2010). Metody pomiaru ryzyka inwestowania w akcje na rynku kapitałowym. W L. Gąsiorkiewicz, L. i J. Monkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji (s. 124-150). Warszawa: C.H. Beck.
 
9.
POMYKALSKA, B. POMYKALSKI, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
TARCZYŃSKI, W. (2017). Fundamentalny portfel papierów wartościowych jako alternatywa dla modelu Markowitz’a. W A. Szymańska (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i Perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
SZANIEWSKI, D. (2019). Analiza fundamentalna wybranych spółek branży gier notowanych na rynku podstawowym GPW. W L. Gąsiorkiewicz, L. i J. Monkiewicz (red.), Wyzwania współczesnych rynków finansowych (s. 185-207). Warszawa: Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top