PL EN
ORIGINAL PAPER
ANALYSIS OF ENVIRONMENT OF COMPANY WITH APPLICATION OF SWOT/TOWS METHODS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):65-80
 
ABSTRACT
The article presents one of the possible approach towards evaluation of environment base on SWOT/TOWS method, which takes into consideration analyses of internal and external environment. It was pointed out that during such procedure the selection of factors which are part of internal and external environment plays important role.
 
REFERENCES (6)
1.
Gierszewska G., Romanowska M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 
2.
Materiały wewnętrzne badanej firmy
 
3.
Obłój K. (1998). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
 
4.
Penc-Pietrzak I. (2003). Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i zastosowanie. Warszawa: Wyd. C. H. Beck.
 
5.
Penc-Pietrzak I. (2010). Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie. Warszawa: Wyd. Jak.
 
6.
Stefaniuk A. (2014). Analiza otoczenia przedsiębiorstwa produkcyjnego. Niepublikowana praca dyplomowa. Warszawa: WAT.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top