PL EN
ORIGINAL PAPER
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W LOGISTYCE
 
More details
Hide details
1
Politechnika Łódzka
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):159-171
 
 
REFERENCES (16)
1.
E. J. Bardi, J. J. Coyle, Jr. C. J. Langley, (2010), Zarządzanie logistyczne. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
F. J. Beier, K. Rutkowski, (1995), Logistyka. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 
3.
H. Brandenburg, (2002), Zarządzanie projektami. Katowice, Wydawnictwo AE.
 
4.
E. Dostatni, W. Gierulski, H. Roszkowski, M. Wirkus, (2014), Zarządzanie Projektami. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
M. Kasperek, (2006), Planowanie i organizacja projektów logistycznych. Katowice, Akademia Ekonomiczna.
 
6.
O. Kinnunen, (2000), Management of Project Risks in Logistics Development. Helsinki, University of Helsinki.
 
7.
B. H. Kortschak, (1992), Co to jest logistyka? Wiedeń, Wydawnictwo Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej.
 
8.
T. Kotarbiński, (1970), Sprawność i błąd. Warszawa, PZWS.
 
9.
I. Łapuńska, I. Pisz, (2015), Zarządzanie Projektami w Logistyce. Warszawa, Difin SA.
 
10.
PMI, (2003), A Guide to the Project Management Body of Knowledge. USA: PMPBOK®Guide 2000.
 
11.
PMI, (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge. USA: PMPBOK®Guide 2013.
 
12.
Standish Group, https://www.projectsmart.co.uk... (4.04.2016).
 
13.
A. A. Szpitter, (2014), Pojęcie projektu i jego rola w zarządzaniu [w], J. Sadowska, M. Chmielewski (red.), Zarządzanie projektami. Wybrane aspekty. (s. 9-19) Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
14.
A. Szymonik, (2015), Projektowanie systemów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, (tom I s. 992-1004). Opole, Oficyna Wydawnicza PTZP.
 
15.
J. Witkowski, B. Rodawski, (2007), Pojęcie i typologia projektów logistycznych [w:] Gospodarka materiałowa i logistyka nr 3/2007, Wrocław, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
 
16.
R. K. Wysocki, R. McGary, (2005), Efektywne Zarządzanie projektami, Gliwice, Onepress.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top