PL EN
ORIGINAL PAPER
DYNAMIKA CYBERPRZESTĘPSTW I ICH SKUTKI PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):172-187
 
 
REFERENCES (20)
1.
Kodeks Karny
 
2.
Kozłowski R., Matejun M., The identification of difficulties in using advanced technologies in the implementation of projects. International Journal of Business and Management, Vol. III(4) 2015, DOI: 10.20472/BM.2015.3.4.003, s. 42
 
3.
Latusek – Jurczak D., Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. Wywiad gospodarczy. Relacje z partnerami oparte na wiedzy, w: Jemielniak D. i Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedzą, Wydanie II, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
 
4.
Ochrona przed cyberatakimi – bezpieczeństwo całościowe, Bezpieczny Łańcuch Dostaw - Eurologistics, 6 grudzień 2015 r. – Styczeń 2016 r
 
5.
Prezentacja z raportu z badań PWC: „Dlaczego polskie firmy są tak łatwym celem dla cyberprzestępców” za: www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-03-01-co-trzecia-firma-w-polscepada- ofiara-naduzyc.html w dn. 01.05.2016
 
6.
Raport „Badanie Przestępczości Gospodarczej Polska 2014.”, PwC Polska, Warszawa, Marzec 2014 za: http://www.pwc.pl/pl/biuropras... z dn. 01.05.2016
 
7.
Raport „Badanie Przestępczości Gospodarczej w Polsce 2016. Wyniki i kluczowe wnioski”, Zespół Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć PwC Polska, Warszawa, Marzec 2016 za: www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-03-01-co-trzecia-firma-w-polsce-padaofiara- naduzyc.html z dn. 01.05.2016
 
8.
Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014, Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe Cert.Gov.PL, Warszawa, Marzec 2015 za: www.cert.gov.pl/cer/publikacje/raporty-o-stanie-bezpi z dn. 01.05.2016
 
9.
Special Eurobarometer 431 – Data Protection str. 4. Dostęp: www.ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_sum_en.pdf z dn. 06.04.2016
 
10.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
 
11.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
 
12.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r - Kodeks Postępowania Karnego
 
13.
Wiśniewski K., Światowe badanie nadużyć gospodarczych. Cyberprzestępstwa, Bezpieczny Łańcuch Dostaw - Eurologistics, 6 grudzień 2015 r. – Styczeń 2016 r.
 
14.
www.foxnews.com/story/2006/07/06/pepsi-alerted-coca-cola-to-stolen-coke-secretsoffer. html z dn. 12.04.2016
 
15.
www.infor.pl/prawo/prawo-karne/wyrok-i-kara/686739,Co-warto-wiedziec-onawiazce.html z dn. 01.05.2016
 
16.
www.prawo.egospodarka.pl/64752,Naruszenie-warunkow-i-uniewaznienieumowy, 1,92,1.html z dn. 12.04.2016
 
17.
www.prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-czwarty-obowiazki-pracodawcy-ipracownika/rozdzial-ii-obowiazki-pracownika/art-100 z dn. 12.04.2016
 
18.
www.prawo.wiedza.diaboli.pl/kryminalistyka/ z dn. 14.04.2016
 
19.
www.statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-16/63977,Oszustwo-komputerowe-art-287.html z dn. 14.04.2016
 
20.
www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2934 z dn. 14.04.2016.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top