PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI MIESZKANIOWYMI W WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 
 
Data publikacji: 10-07-2015
 
 
SLW 2015;42(1):171-182
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa realizuje zadania z obszaru przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych żołnierzy. Zadaniem Agencji jest także prognozowanie potrzeb mieszkaniowych zależnie od planów rozwoju poszczególnych garnizonów i zmian dyslokacji jednostek wojskowych. Łącząc funkcję urzędu i swego rodzaju dewelopera, Agencja przyjęła, w toku kolejnych zmian i redukcji, spłaszczoną 2-u szczeblową strukturę organizacyjną. Jednocześnie, podobnie jak to czynią wielkie korporacje, w trosce o jakość swoich produktów, Agencja opracowała, aktualizuje i egzekwuje od projektantów i wykonawców zleconych robót, własne normy jakościowe, przewyższające ogólne wymagania stosowane w branży architektoniczno-budowlanej. Na polu zarządzania zasobami ludzkimi, w Agencji stosowana jest zasada spersonalizowanej odpowiedzialności za terminowe i zgodne z przyjętymi kryteriami jakościowymi wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych, w oparciu o silnie identyfikującą się z marką WAM doświadczoną kadrę inżynierów budowlanych.
 
REFERENCJE (7)
1.
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1995, nr 86, poz. 233 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy.
 
2.
Strategia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na lata 2013-2018.
 
3.
Trzyletni plan wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na lata 2013-2015.
 
4.
Regulamin organizacyjny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
 
5.
Analizy własne Pionu Inwestycji WAM (niepublikowane) – stan za rok 2013.
 
6.
Dane na bieżąco zbierane i udostępniane przez Pion Mieszkaniowy Biura Prezesa WAM (niepublikowane) - stan na rok 2014.
 
7.
Wytyczne Prezesa WAM nr 3/2014 z 23 grudnia 2014 r. w sprawie standardów lokali mieszkalnych (kwater) i opisu technicznego budynku oraz dodatkowych warunków, jakim powinny odpowiadać nowo pozyskiwane i ulepszane budynki.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top