PL EN
ORIGINAL PAPER
WYDATKI OBRONNE W POLSCE W LATACH 2005÷2016
 
More details
Hide details
1
Społeczna Akademia Nauk
 
2
Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2016-12-30
 
 
SLW 2016;45(2):145-160
 
 
REFERENCES (29)
1.
Dmitruk T., Zaktualizowany budżet MON na 2016 rok, „Dziennik Zbrojny”, 07.01.2016 [w:] http://dziennikzbrojny.pl.
 
2.
Ficoń K., Elementy mikroekonomiki, Wydawnictwo BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 
3.
Kennedy G., The Economics of Defence, London 1975.
 
4.
Kurek S., T., Ekonomika obronności. Istota, miejsce, zarys teorii, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2015.
 
5.
Lubański T., Finansowanie potrzeb obronnych Polski – konieczność modernizacji i zwiększenia wydatków na armię, „Kontrola Państwa”, wyd. NIK, dwumiesięcznik -Rocznik 59, Warszawa 2014r., nr 5(358), wrzesień-październik.
 
6.
Lubański T., Finansowanie potrzeb obronnych Polski, Państwo i społeczeństwo, Nr5/wrzesień-październik 2015.
 
7.
Łepkowski W., (red.), Słownik terminów z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego,Akademia Obrony Narodowej, wydanie drugie, Warszawa 2002.
 
8.
Ministerstwo Obrony Narodowej, Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2013r., Warszawa, marzec 2013.
 
9.
Ministerstwo Obrony Narodowej, Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014r., Warszawa, kwiecień 2014.
 
10.
Ministerstwo Obrony Narodowej, Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015r., Warszawa, styczeń 2015.
 
11.
Myck W., Pieńkos A., Kościuk L., R., Głębocki, S., Markowski, W., Pawłuszko W., Najs J., Raport Bezpieczeństwo i konkurencyjność Rekomendacje dotyczące
 
12.
Strategii przemysłowo-obronnej RP, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2016.
 
13.
Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2010.
 
14.
Olvey L., D., Golden J.R., Kelly R., C., The Economics of National Security, New York 1984.
 
15.
Pietrzak P., Sobczyk K., W drodze do szczytu NATO w Warszawie – wydatki obronne państw Sojuszu, Bezpieczeństwo Narodowe II/2015, s. 49 [w:] https//www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/34_Pietrzak_Sobczyk_Bezpieczeństwo_Narodowe.pdf.
 
16.
Płaczek J., Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2014.
 
17.
Stankiewicz W., Bezpieczeństwo narodowe a walki niezbrojne. Studium, Warszawa 1991 [w:] Paździor M., (red.), Szmulik B., (red.) Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.
 
18.
Stańczyk K., Wydatki obronne, [w:] Płaczek J., (red.nauk.),Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie Zarzadzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2014.
 
19.
Stańko K., Nowe zagrożenia powoli zwiększają wydatki na obronę, 08.07.2016r. [w:] http://www.obserwator.pl.
 
20.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2022, Rada Ministrów 2013.
 
21.
Tablice statystyczne NATO – 2015.
 
22.
Tablice statystyczne NATO – edycja 2014.
 
23.
The Military Balance 2011.
 
24.
The Military Balance 2014.
 
25.
The Military Balance 2015
 
26.
Trojan F., Wydatki wojskowe, Myśl Wojskowa, 1984 r., nr 10.
 
27.
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technologicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2001.76.804).
 
28.
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technologicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Dz.U.2009.67.570 j.t.
 
29.
Zespół w wPolityce.pl, Zwiększone wydatki na polską armię. Komisja sejmowa pozytywnie o budżecie obronnym na 2016 r. Wiceszef MON: „To pozwoli na zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych” [w:] http://wPolityce.pl.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top