PL EN
CASE REPORT
MAGAZYN DEPOZYTOWY CZY OUTSOURCING? OPTYMALIZACJA ZARZĄDZANIA ZAPASAMI MAGAZYNOWYMI - STUDIUM PRZYPADKU
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-12-30
 
 
SLW 2016;45(2):161-172
 
 
REFERENCES (8)
1.
Coyle John J., Bardi Edward J., Langley C.John Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2012 r.
 
2.
Dudziński Z., Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2011 r.
 
3.
Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010 r.
 
4.
Hadaś Ł., Klimarczyk G., Ragin-Skorecka K., Zarządzanie zakupami, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki, Open Nexus Sp. z o.o., Poznań 2014 r.
 
5.
Hopej M, Kral,.Z. Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2011.
 
6.
Mitkow S., (2010), Magazynowanie jako usługa logistyczna – kierunki zmian w Polsce, Zeszyty Naukowe Systemy Logistyczne Wojsk nr 36, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
7.
Rybicki P., Sprawozdanie finansowe, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2009 r.
 
8.
Zelkowski J., Brodowski K., (2014), Analiza opłacalności wprowadzania outsourcingu na przykładzie przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Systemy Logistyczne Wojsk, nr 40, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top