PL EN
ORIGINAL PAPER
IDENTYFIKACJA PRZYCZYN REKLAMACJI W POWSZECHNYCH USŁUGACH POCZTOWYCH
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska
 
 
Publication date: 2016-12-30
 
 
SLW 2016;45(2):136-144
 
 
REFERENCES (7)
1.
Stolarczyk A. (2004). Rynek usług pocztowych – zarys problemów, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3–4, 24–46.
 
2.
Stolarczyk A. (2006). Wpływ rozwoju techniki komunikacji elektronicznej na rynek usług pocztowych w dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3–4, 61–71.
 
3.
Urząd Komunikacji Elektronicznej. (2014). Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013, Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 
4.
Urząd Komunikacji Elektronicznej. (2015). Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014, Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 
5.
Urząd Komunikacji Elektronicznej. (2016). Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2015, Warszawa: Urząd Komunikacji Elektronicznej.
 
6.
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
 
7.
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top