PL EN
ORIGINAL PAPER
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ W GOSPODAROWANIU PALIWEM
 
 
More details
Hide details
1
Komenda Główna Straży Granicznej
 
 
Publication date: 2016-12-30
 
 
SLW 2016;45(2):123-135
 
 
REFERENCES (4)
1.
Wierzbowski M., Szubiakowski, M., Wiktorowski A., 2008. Postępowanie administracyjneogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa, C.H.Beck.
 
2.
Pawlisiak, M., 2015. Znaczenie i interpretacja pojęcia logistyka w kontekście funkcjonowania systemu logistycznego przesiebiorstwa. Systemy Logistyczne Wojsk Nr 43, (106-119). 1 3.Chmielecki, M. 2012.Umiejetność i kompetencje kadry zarządzającej. Przedsiebiorczość i zarządzanie, Tom XIII, zeszyt 16, (21-31).
 
3.
Brzeziński, M., Wasilewski, A., 2013, Projektowanie systemów logistycznych. Systemy Logistyczne Wojsk Nr 39, (7-12).
 
4.
Chmielak, H., 1974, Instrukcja o gospodarce materiałami pędnymi i smarami w strażnicach, placówkach i GPK Wojsk Ochrony Pogranicza. Zarządzenie Nr 48 Zastępcy Dowódcy WOP ds. Techniki i Zaopatrzenia, Warszawa.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top