PL EN
ORIGINAL PAPER
SELECTED PROBLEMS OF STOCKTAKING IN THE ARMED FORCES THEORY AND PRACTICE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):169-183
 
 
REFERENCES (9)
1.
Mitkow, Sz. (2015). Wpływ systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku. Monografia. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
 
2.
Pawlisiak, M. (2010). Inwentaryzacja w wojskowej jednostce budżetowej. Przegląd logistyczny 4/2010, Warszawa.
 
3.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395);
 
4.
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o odpowiedzialności majątkowej żołnierzy (Dz. U. z 2018 r., poz. 85 );
 
5.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);
 
6.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody (Dz. U. z 2001 r., nr 138, poz. 1557);
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (Dz. U. z 1996 r., nr 143, poz. 662);
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. z 1996 r., nr 143, poz. 663);
 
9.
Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top