PL EN
ORIGINAL PAPER
TECHNICAL PARAMETERS OF THE LOADING UNIT AS CRITERIA OF STORAGE METHOD
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):149-168
 
 
REFERENCES (28)
1.
Niemczyk A.: Zapasy i Magazynowanie Tom II. Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
 
2.
Raczyk R.: Środki transportu bliskiego i magazynowania. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 
3.
Jankowski S.: Opakowania transportowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 
4.
Polska Norma PN - 89/O - 79021. Opakowania, system wymiarowy.
 
5.
Polska Norma PN - 69/O - 79020. System wymiarowy opakowań, środków transportu i składowania. Podstawowe wymiary współzależne.
 
6.
Polska Norma PN - 97/M - 78216. Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane czterowejściowe bez skrzydeł 800 x 1200.
 
7.
Norma ISO 3394: 2012. Dimension of rigid rectangular packages - Transport packages.
 
8.
Norma pr. EN 17-32-1 Podstawy, pr. EN 1732-2. Terminologia.
 
9.
Dostęp elektroniczny.: www.combilift.pl., (02.10.2108, godzina 12:12).
 
10.
Dostęp elektroniczny.: www.salzgittershandel.pl, (02.10.2108, godzina 12:13).
 
11.
Markusik S.: Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom I - Środki transportu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 
12.
Dostęp elektroniczny.: www.baks.com.pl, (02.10.2108, godzina 12:47).
 
13.
Dostęp elektroniczny.: www.pkp.cargo.com.pl, Katalog wagonów (02.10.2108, godzina 12:50).
 
14.
Dostęp elektroniczny.: www.kaessbohrer.com.pl, Katalog naczep samochodowych (02.10.2108, godzina 14:01).
 
15.
Wasiak M., Jacyna - Gołda I.: Transport drogowy w łańcuchach dostaw. Wyznaczanie kosztów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 
16.
Basiewicz T., Gołaszewski A.: Infrastruktura transportu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 
17.
Polska Norma PN - 82/M - 78202. Paletowe i bezpaletowe jednostki ładunkowe uformowane z ładunków sztukowych.
 
18.
Norma ISO 3676: 2012. Packacing - Complete, filled transport packages and unit loads. Unit load dimensions.
 
19.
Binkowski W., Piórkowski L., Rożniewski T.: Transport wewnętrzny. Politechnika Śląska, Gliwice 1976.
 
20.
Dostęp elektroniczny.: www.lagertechnik.pl, (02.10.2108, godzina 14:32).
 
21.
Fertsch M.(Redaktor).: Słownik terminologii logistycznej. Wydanie drugie. Instytut Logistyki i Magazynowanie, Poznań 2016.
 
22.
Polska Norma PN - 87/M - 8106. Pojemniki magazynowo - transportowe. Główne wymiary.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 27 kwietnia 2017 r., poz.854.
 
24.
Dostęp elektroniczny.: www.bekuplast.pl, (02.10.2108, godzina 14:57).
 
25.
Matulewski M., Korzecka S., Fajfer P., Wojciechowski A.: Systemy logistyczne. Komponenty. Działania. Przykłady. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 2008r.
 
26.
Polska Norma PN - 81/B - 01012. Budowle magazynowe. Podział, nazwy i określenia.
 
27.
Dostęp elektroniczny.: www.swisslog.com, (02.10.2108, godzina 15:11).
 
28.
Główny Urząd Patentowy. Zgłoszenie projektowe nr.: 418251, 418252, 42198, 424196.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top