PL EN
ORIGINAL PAPER
THEORETICAL ASPECTS OF MILITARY LOGISTICS MANAGEMENT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki Zarządzania, Instytut Logistyki
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):250-261
 
 
REFERENCES (12)
1.
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4 /b/, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2014
 
2.
Dzida J., Rozpiętość i zasięg kierowania w teorii i praktyce. PWN, Warszawa 1969
 
3.
Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 
4.
Grudzewski, W. M., Hajduk I. K. Metody projektowania systemów zarządzania, Warszawa, Difin 2004
 
5.
Krukowski K., Siemiński M., Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka w polskich organizacjach, wyd. WUM Olsztyn 2015
 
6.
Lichtarski J., O relacjach pomiędzy podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, red. M. Romanowska, M. Trocki, wyd. SGH, Warszawa 2004
 
7.
Lidwa W., Współdziałanie w walce lądowej, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002
 
8.
Michniak J., Dowodzenie i łączność, AON Warszawa 2005,
 
9.
Pawlisiak M., System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. WAT . Warszawa 2016,
 
10.
Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii zarządzania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1978
 
11.
Skrzypek E., Hoffman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2010
 
12.
Strzoda M., Zasady i wymagania dowodzenia, AON, Warszawa 2004
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top