PL EN
ORIGINAL PAPER
PLACE AND ROLE OF STANDARDIZATION IN EUROPEAN STRATEGIC INITIATIVES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2018-09-30
 
 
SLW 2018;48(1):262-284
 
 
REFERENCES (6)
1.
B. Rogowski, J. Figurski, Europejski system normalizacyjny, cele i kierunki doskonalenia systemu w perspektywie do 2020 r. wyd. Problemy Techniki Uzbrojenia (ISSN 1230-3801, zeszyt 125 – nr 1/2013, 7-16).
 
2.
T.R. Waśniewski, M. Czarnecki, A. Marcinkowska, Zastosowanie technologii RFID w logistyce miejskiej. Systemy Logistyczne Wojsk nr 42/ 2015, 204-220.
 
3.
Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wdrażanie unijnej polityki normalizacji oraz wkładu norm europejskich w strategie polityczne UE – Bruksela 16 stycznia 2018 r. Com (2018) 26 final.
 
4.
[Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Strategiczna wizja w zakresie norm europejskich – postęp w celu oprawy i przyspieszenia zrównoważonego wzrostu gospodarki europejskiej do roku 2020 – http://eur–lex.europa.eu – 20.03.2013 r.
 
5.
Strategia normalizacyjna Unii Europejskiej – przewodnik z 2 czerwca 2011, http://eur– lex.europa.eu – 20.03.2013 r.
 
6.
https://www.cen.eu/cen/pages/d... – Strategic objectives for the European standardization system to 2020 – Draft for public consultation_2013.03.12 materiały dostępne na https://www.pkn.pl/
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top