PL EN
ORIGINAL PAPER
SELECTED ASPECTS OF MODELLING ESTIMATING RISK IN PROVIDING LOGISTICS SERVICES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):191-202
 
ABSTRACT
The paper presents the issues of the neural modelling, used in estimating the risk of providing logistic services. The method presented is a tool to support decision making. Its exemplification is shown on the selected example.
 
REFERENCES (16)
1.
Buła P., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 
2.
Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 
3.
Heilpen S., Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 
4.
Jacyna M., Modelowanie wielokryterialne w zastosowaniu do oceny systemów transportowych, Politechnika Warszawska - Prace Naukowe - Transport, z. 47, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 
5.
Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 
6.
Jasińska J., Świderski A., Metodyka oceny ryzyka w zapewnieniu jakości systemów logistycznych, Politechnika Warszawska, s. 59-66, Prace Naukowe - Transport, z. 64, Warszawa 2008.
 
7.
Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 
8.
Kaczmarek T., Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych. Typologia i semantyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2003.
 
9.
Lonnblad L., Peterson C., Rognvaldsson T., Pattern recognition in high energy physics with artificial neural networks - JETNET 2.0, s. 167-182, Computer Physics Communications, vol. 70, 1992.
 
10.
Olkiewicz A., Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.
 
11.
Nałęcz M., Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, z. 6, Warszawa 2000.
 
12.
Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
13.
Sienkiewicz P., Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, z. 2, Warszawa 2007.
 
14.
Szkoda J., Świderski A., Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP, Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Jakości, Warszawa 2005.
 
15.
Świderski A., Modelowanie oceny jakości usług transportowych, Politechnika Warszawska - Prace Naukowe - Transport, z. 81, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 
16.
Świderski A., Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny jakości w logistyce, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 5/2013, Warszawa 2013, s. 619-629.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top