PL EN
ORIGINAL PAPER
NEWSBOY PROBLEM ON THE LOGISTICS NETWORK EXAMPLE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-07-10
 
 
SLW 2015;42(1):183-190
 
ABSTRACT
The article presents the method of one-period inventory on the example of logistics chain. It shows the typical newsboy the problem and its solution based on the strategy of the national logistics operator which distributes the press to the selected retail points.
 
REFERENCES (3)
1.
Bozarth C. Handfield R. B. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice: Helion.
 
2.
Sarjusz-Wolski, Z. (2010). Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Warszawa:PWE.
 
3.
Świątek M. (2014) Wykorzystanie metody zapasu jednookresowego dla towarów na przykładzie firmy. Warszawa. WAT.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top