PL EN
ORIGINAL PAPER
WPŁYW WARTOŚCI PROMOCYJNEJ OPAKOWAŃ NA WYBÓR KONSUMENTA
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2016-07-10
 
 
SLW 2016;44(1):134-147
 
 
REFERENCES (8)
1.
Walden-Kozłowska A. 2005. Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
2.
Emblem A., Emblem H. 2014. Technika opakowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Mika-Mętel M. 2011. Walory promocyjne opakowań. Opakowanie, 2, 2011, 68.
 
4.
Kopiczko A.I. (2016). Towaroznawcze aspekty badania oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych. Niepublikowana praca inżynierska. Miejsce: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
5.
Ciechomski W. , Opakowanie jako instrument promocji [online], http://logforum.net/ (stan na 02.06.2015r.).
 
6.
Jerzyk E., Design opakowania i jego elementy w procesie podejmowania decyzji zakupowych [online], http://pwe.com.pl/ (stan na 25.06.2015r.).
 
7.
Kowalczuk A., Od badania do opakowania - rola i metody konsumenckich badań opakowań [online], http://cosmo-industry.pl/ (stan na 25.06.2015r.).
 
8.
Lipska K., Opakowanie w służbie sprzedaży, [online], http://oohmagazine.pl/ (stan na 25.06.2015r.).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top