PL EN
ORIGINAL PAPER
RADIO TECHNOLOGY IN WEAPON DEPOT
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology, Warsaw, Poland
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):6-18
 
 
REFERENCES (9)
1.
Instrukcja o wydawaniu broni i amunicji z poddziałowych magazynów broni, 2014, RWD 443/1/1/23 WAT, Warszawa.
 
2.
Ministerstwo Obrony Narodowej, (2014), Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, sygn. Szt. Gen. 1664/2014, Warszawa.
 
3.
Ministerstwo Obrony Narodowej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, 2013, Przepisy o gospodarce mieniem służby uzbrojenia i elektroniki, DD/4.22.1, Bydgoszcz.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z dnia 16 września 2014 r.), Warszawa.
 
5.
Informacje pozyskane z firmy KOCEPT-L.
 
9.
eksploatacji%20broni%20strzeleckiej/kompendium1.htm, (02.09.2015)
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top