PL EN
ORIGINAL PAPER
ONTOLOGICAL-ENGINEERING APPROACH IN GENERAL SYSTEMS THEORY
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
SLW 2015;43(2):19-35
 
 
REFERENCES (27)
1.
Bertalanffy L.; Ogólna teoria systemów. PWN Warszawa 1984.
 
2.
Bojarski W.; Podstawy analizy i inżynierii systemów. PWN Warszawa 1984.
 
3.
Brzeziński M.; Inżynieria systemów logistycznych. WAT Warszawa 2014.
 
4.
Brzeziński M.; Podejście systemowe w logistyce. ZN SLW WAT nr 38/2010.
 
5.
Bubnicki Z.; Podstawy informatycznych systemów zarządzania. Wyd. PW Wrocław 1993.
 
6.
Ficoń K,; Sztuczna inteligencja. Nie tylko dla humanistów. BEL Studio Warszawa 2013.
 
7.
Ficoń K., Inżynieria szanse i wyzwania XXI wieku, Kwartalnik BELLONA, nr 2(661)/2010.
 
8.
Ficoń K.; Badania operacyjne stosowane. Modele i aplikacje. BEL Studio Warszawa 2006.
 
9.
Ficoń K.; Elementy potencjałowej analizy bezpieczeństwa wielkich systemów prakseologicznych. ZN AMW Nr 3 (186) 2011.
 
10.
Ficoń K.; Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe. BEL Studio Warszawa 2007.
 
11.
Gasparski W.; Ujęcie systemowe jako styl. Projektowanie i systemy. T. 7. Ossolineum Wrocław 1985.
 
12.
Gomółka Z. Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne sterowanie systemami. AW Placet Warszawa 2000.
 
13.
Gościński J., Projektowanie systemów zarządzania. 1971,
 
14.
Hall A.D., Podstawy techniki systemów, PWN Warszawa 1968.
 
15.
Kempisty M. (red.); Mały słownik cybernetyczny. WP Warszawa 1973.
 
16.
Klir D.J. (red.); Ogólna teoria systemów. WN-T Warszawa 1976.
 
17.
Konieczny J.; Inżynieria systemów działania. WN-T Warszawa 1983.
 
18.
Korczak J.; Inżynieria procesów logistycznych. WSG Bydgoszcz 2013.
 
19.
Kowalska-Napora E.; Inżynieria systemów i analiza systemowa w zarządzaniu. M. Derewiecki Kęty 2015.
 
20.
Kulikowski R., Sterowanie w wielkich systemach. WN-T Warszawa 1974.
 
21.
Leksykon naukowo-techniczny. WNT Warszawa 1984.
 
22.
Mynarski S.; Elementy teorii systemów i cybernetyki. PWN Warszawa 1979.
 
23.
Płoski Z.; Słownik informatyczny. Wyd. Europa Wrocław 2003.
 
24.
Sienkiewicz P.; Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania. Wyd. Bellona Warszawa 1994.
 
25.
Sienkiewicz P.; Inżynieria systemów. PWE Warszawa 1983.
 
26.
Traczyk W.; Inżynieria wiedzy. AOW EXIT Warszawa 2010.
 
27.
Weinberg G.M.; Myślenie systemowe. WNT Warszawa 1979.
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top