PL EN
ORIGINAL PAPER
STAN AKTUALNY RUCHOMYCH WARSZTATÓW OBSŁUGOWO - NAPRAWCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI POSZCZEGÓLNYCH SŁUŻB
 
More details
Hide details
1
WAT
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):236-248
 
 
REFERENCES (7)
1.
Borucka A., Analiza polskiego transportu samochodowego, SLW nr 39/2013, WAT, Warszawa 2014
 
2.
Kurasiński Z. (red.), Kompendium logistyka wojskowego, SGWP- Zarząd Planowania Logistyki P-4, Logis. Wewn. 11/2014, Warszawa 2014.
 
3.
Wośko Z., Pojazdy obsługowo-naprawcze, Skrypt 9. OSSCz Ostrów Wielkopolski, 1990.
 
4.
Stan aktualny warsztatów obsługowo – naprawczych oraz nadwozi Służby Czołgowo-Samochodowej w Siłach Zbrojnych RP, IWspSZ RP, Bydgoszcz 2013.
 
5.
Wytyczne Szefa Służby Czołgowo-Samochodowej MON w sprawie wyposażenia i gospodarowania środkami ruchomego zaplecza obsługowo- remontowego pojazdów mechanicznych, MON, Warszawa 1992.
 
6.
Załącznik nr 1 do koncepcji utworzenia nowych ruchomych warsztatów obsługowo- naprawczych sprzętu czołgowo- samochodowego w Siłach Zbrojnych RP, IWspSZ RP 2013.
 
7.
Rozkaz Nr 100/IWsp/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zmian treści katalogu norm eksploatacji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Wojsk Lądowych – sygn. Szt. Gen. 1458/95
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top