PL EN
ORIGINAL PAPER
STOSUNKI POLSKO-ROSYJSKIE W XXI W. KONFLIKT WARTOŚCI CZY KONFLIKT INTERESÓW?
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
SLW 2017;46(1):222-235
 
 
REFERENCES (17)
1.
Bednarczyk B., Paska Z., Stawiński P., (2010), Kraków, Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza AFM.
 
2.
Bieleń S., (2006), Warszawa, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej.
 
3.
Eberhardt P., (2002), Warszawa, Geografia ludności Rosji, PWN.
 
4.
Gburzyńska N., (2011), Tradycje i kultura staroobrzędowców na ziemiach polskich, Toruńskie Studia Międzynarodowe, nr 1.
 
5.
Legucka A., (2015), Warszawa, Główne zagrożenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2014, [w:] Kupiecki R., Strategie bezpieczeństwa narodowego RP. Pierwsze 25 lat, Wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
6.
Paradowski R., Ossowski S., (2003), Poznań, Polska w Rosji - Rosja w Polsce: stosunki polityczne: praca zbiorowa,Wyd. Naukowe INFiD UAM.
 
7.
Смирнов В., Э., (2013), Гражданственность и гражданское общество. Самоорганизация и социальный порядок, Издательство: Белорусская наука.
 
8.
Źródła
 
9.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 
10.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года; Źródło internet: http://www.scrf.gov.ru/documen...., (10.01.2017)
 
11.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r. Źródło internet: https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN...).
 
12.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013 r.
 
13.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U.2004.90.864/2, art. 79 i 80.
 
14.
Traktat z Maastricht, podpisany 7 lutego 1992 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30.
 
15.
Wystąpienie Ambasadora Rosji w Polsce Pana Sergeya Andreeva na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na konferencji „Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych” w dn. 20 października 2016 r., źródło internet: http://poland.mid.ru/web/polsk..., (10.01.2017).
 
16.
Serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych; źródło internet: https://www.msz.gov.pl/pl/aktu...)
 
17.
Nowa rosyjska strategia bezpieczeństwa posiada antyzachodni charakter. Priorytetem Daleki Wschód, źródło internet: http://www.pch24.pl/nowa-rosyj...).
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430
Journals System - logo
Scroll to top